Giao dịch nhà đất có thông tin mù mờ, dấu hiệu của rửa tiền!

Nguyễn Hải

Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hay giao dịch mà một bên không xác định được danh tính, cũng được coi là giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ của hoạt động rửa tiền.

Một trong những dấu hiệu nhận biết về hoạt động rửa tiền qua lĩnh vực bất động sản là thông tin khách hàng cung cấp không rõ ràng

Theo Thông tư 12 của Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn về việc phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản quy định, trong quá trình giao dịch mua bán, nếu Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hay giao dịch mà một bên không xác định được danh tính thì có thế coi đây là giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ.

Theo Bộ Xây dựng, giao dịch đáng ngờ trong hoạt động kinh doanh BĐS là những giao dịch bất thường hoặc giao dịch chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Đó là những giao dịch mà trong đó: Hồ sơ giao dịch hoặc hồ sơ về nhà đất có dấu hiệu giả mạo như con dấu giả, chữ ký giả, chứng minh thư giả, hộ chiếu giả, địa chỉ nhà đất không đúng thực tế...

Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới nhà đất, không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân. Không thể xác định được khách hàng theo thông tin khách hàng cung cấp hoặc giao dịch mà một bên không xác định được danh tính.

Địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác. Ví dụ, ghi địa chỉ tại quận B, tỉnh A, nhưng trên thực tế tỉnh A không có quận B hay có thay đổi địa chỉ so với những lần giao dịch trước. Thông tin về cùng một khách hàng được khai báo khác nhau trong các lần giao dịch khác nhau. 

Các giao dịch nhà đất là giao dịch ủy quyền, nhưng không có cơ sở pháp lý. Khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá nhà đất, phí giao dịch phải trả. Giá thỏa thuận giữa các bên không phù hợp với giá thị trường.

Giao dịch đáng ngờ còn thể hiện rõ trong trường hợp khách hàng có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc có trong danh sách cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

Cùng với đó, loại giao dịch trên còn bị lộ trong trường hợp doanh số giao dịch trên tài khoản không phù hợp với tình trạng tài chính hoặc với thông tin và hoạt động kinh doanh thông thường của khách hàng hoặc có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng.

 


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet