Thêm bằng tiến sĩ nước ngoài đào tạo từ xa không được Bộ GD&ĐT công nhận

Thêm bằng tiến sĩ nước ngoài đào tạo từ xa không được Bộ GD&ĐT công nhận
infonet Có thể thấy, hiện nay việc học viên Việt Nam tham gia học lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ của các cơ sở đào tạo nước ngoài theo hình thức đào...
Nhọc nhằn đường lên "cổng trời" gieo chữ

Nhọc nhằn đường lên "cổng trời" gieo chữ

infonet Những khi trời mưa, đường trơn, các giáo viên phải gửi xe, lên bè qua sông rồi đi bộ gần 10km mới đến được trường. Thế nhưng, vì yêu nghề, yêu trẻ, các giáo viên nơi đây luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người giữa đại ngàn hun hút.

Học đường

Lối sống

Xem thêm trên infonet