Giáo viên chỉ rõ “bình mới rượu cũ” trong dự thảo sửa đổi thông tư 30

Hoàng Thanh

“Sổ theo dõi chất lượng học sinh ghi chép mệt mỏi lại không bỏ mà thay bằng sổ tay giáo viên. Hiển nhiên các cấp quản lí sẽ kiểm tra luôn sổ tay của giáo viên. Dự thảo sửa đổi cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi”, một giáo viên tiểu học cho hay.

Ngày 27/8/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định đánh giá HS tiểu học để giảm “áp lực” sổ sách cho các giáo viên.

Tuy nhiên, khi Dự thảo Thông tư sửa đổi được công bố, rất nhiều giáo viên “hoảng hốt” vì “áp lực” sổ sách nhận xét không những không giảm bớt mà còn tăng lên.

Một giáo viên Tiểu học trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho hay: “Dự thảo Thông tư sửa đổi trước mắt khá rõ ràng về khen thưởng học sinh, chứ không còn chung chung như năm ngoái để có những giấy khen kiểu như: Khen từng mặt hay hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập nữa.

Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn khá rối ren. Cụ thể, sửa đổi mục 4, điều 6 về tổng hợp đánh giá thường xuyên như sau:

a) Về học tập giữa học kì và cuối học kì, giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh theo các mức sau:

Mức A: Nắm vững kiến thức, thành thạo kĩ năng, vận dụng linh hoạt kiến thức kĩ năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, hứng thú với môn học hoặc hoạt động giáo dục;

Mức B: Nắm được kiến thức, có kĩ năng, biết vận dụng kiến thức kĩ năng, hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học hoặc hoạt động giáo dục;

Mức C: Chưa nắm được kiến thức, thiếu hụt kĩ năng, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập môn học hoặc hoạt động giáo dục;

 b) Về năng lực, phẩm chất Giữa học kì và cuối học kì, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên để đánh giá mức độ hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học sinh theo các mức sau:

Mức A: Nhận thức đầy đủ, làm tốt, hứng thú, tự tin;

Mức B: Nhận thức được, làm được, chưa thật hứng thú, chưa thật tự tin;

Mức C: Nhận thức chưa đầy đủ, chưa làm được, chưa hứng thú, thiếu tự tin.”

Mức A và B sau khi sửa đổi chính là mức hoàn thành về học tập và đạt của về năng lực, phẩm chất trước đây. Mức C là mức chưa hoàn thành và chưa đạt.

Nghĩa là trước đây đánh giá 2 mức giờ là 3 mức (A nghĩa là tốt, B là bình thường, C là yếu kém), điều này cũng đang “làm khó” giáo viên.

Hay “Điều 13. Hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá

1. Hồ sơ đánh giá gồm Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

2. Giữa học kì và cuối học kì, giáo viên chủ nhiệm ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của các lớp được lưu giữ tại nhà trường theo quy định.

3. Cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm ghi kết quả đánh giá giáo dục của học sinh vào Học bạ. Học bạ được nhà trường lưu giữ trong suốt thời gian học sinh học tại trường, được giao cho học sinh khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc đi học trường khác.

4. Giáo viên có sổ cá nhân để ghi chép, theo dõi sự tiến bộ của học sinh, lưu ý đến học sinh có nội dung chưa hoàn thành hoặc có khả năng vượt trội.

Trước đây, sổ theo dõi chất lượng để giáo viên ghi nhận xét, cuối sổ có bảng tổng hợp rồi. Nay bảng tổng hợp riêng, giáo viên vẫn phải có sổ cá nhân để ghi nhận xét.

Nếu trước đây việc khen thưởng phải do tập thể lớp và giáo viên dạy đề nghị thì trong dự thảo sửa đổi phần khen thưởng có ghi: Hiệu trưởng Quyết định khen Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện và học sinh hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện.

Theo tôi thì phần khen thưởng có thay đổi cơ bản là câu chữ thôi. Bởi lẽ, bản chất, đánh giá theo A, B, C hay Hoàn thành (Đạt), Chưa hoàn thành (Chưa đạt) thì bản chất vẫn như nhau. Thực ra, cái mới dự thảo sửa đổi này là là theo Thông tư 32 cũ khi chưa có “ông 30” ra đời.

Trước đây theo Thông tư 30 cũ, sổ theo dõi chất lượng để giáo viên ghi nhận xét, cuối sổ có bảng tổng hợp. Nay bảng Tổng hợp riêng, giáo viên vẫn phải có sổ cá nhân để ghi nhận xét. 

Giáo viên đánh giá học sinh thường xuyên vẫn bằng nhận xét. Vậy đỡ hồ sơ cho giáo viên ở chỗ nào? Không những không bớt gánh nặng sổ sách mà còn thêm ấy chứ”.

Giáo viên và những áp lực sổ sách theo thông tư 30 (ảnh: Internet)

Cùng quan điểm, một cô giáo tiểu học tại Bình Dương cho hay: “Phần đánh giá thường xuyên về học tập trong Dự thảo sửa đổi Thông tư 30 không có gì mới so với cũ. Chỉ là hướng dẫn cụ thể hơn một chút.

Hơn nữa, lại còn thêm phần cuối kì và giữa kì tổng hợp xếp loại A,B,C. Quan trọng là, cuối kỳ đã có bài kiểm tra lấy điểm rồi. Nếu điểm của học sinh chung nhau 8;9;10 đưa chung về loại A.

Tại sao chúng ta không để điểm số luôn cần gì phiên ra A,B,C cho phức tạp hơn?  Đó là chưa kể, giáo viên phải thêm 1 sổ tổng hợp A,B,C giữa và cuối kì học.

Sổ theo dõi chất lượng học sinh ghi chép mệt mỏi lại không bỏ mà thay bằng sổ tay giáo viên. Và điều hiển nhiên các cấp quản lí sẽ kiểm tra luôn sổ tay của giáo viên. Dự thảo sửa đổi cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi.

Ngoài ra, căn cứ để đánh giá học sinh cuối năm chỉ dựa vào điểm thi cuối năm là điều không hợp lý vì học sinh tham gia thi từ 2 tới 4 kì thì lại tính điểm 1 kì cuối năm để xếp loại A,B,C và khen thưởng. Tại sao chúng ta không lấy điểm trung bình thi 4 kì cho công bằng?

Dự thảo sửa đổi cũng vẫn làm khó phụ huynh trong việc theo dõi tình hình học của con vì tới tận cuối kì các cô mới xếp loại A,B,C".

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet