Giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục làm Chủ tịch Quốc hội

N. Huyền

Sáng nay (21/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã trình bày tờ trình về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII được Thường vụ Quốc hội khóa XIII giới thiệu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội.

Thay mặt Ủy ban TVQH, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH và Ủy viên Ủy ban TVQH.

Theo đó, Ủy ban TVQH khoá XIII trình QH xem xét nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban TVQH khoá XIV gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH khoá XIII giữ chức Chủ tịch QH khoá XIV

2. Các ông bà Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Tòng Thị Phóng và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, đều giữ chức vụ Phó chủ tịch QH khoá XIII  được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch QH  khoá XIV.

3. Các Ủy viên Ủy ban TVQH khoá XIV:

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá XIV.

- Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khoá 14.

- Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH khoá XIV

- Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học  Công nghệ và Môi trường của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH  khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Đối ngoại của  QH khoá XIV. 

- Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá XIV.

- Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban  TVQH  khoá XIV.

- Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá XIII dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá XIV.

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH khoá XIII, Chủ nhiệm VPQH  dự kiến giữ chức  vụ Tổng thư ký QH khoá XIV.

- Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh  dự kiến giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khoá XIV.

- Ông Trần Văn Túy, Trưởng ban Công tác đại biểu  của UB TVQH khoá XIII, Phó trưởng ban tổ chức TƯ dự kiến giữ chức Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc  Ủy ban TVQH khoá XIV.

- Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khoá XIII dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh QH khoá XIV.

Trong số các nhân sự giới thiệu trên, chỉ có 3 người được giới thiệu vào vị trí mới là các ông: Phan Thanh Bình, Vũ Hồng Thanh, Nguyễn Khắc Định.

Đề xuất tăng Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH)  khoá XIII báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến số Phó Chủ tịch QH, số Ủy viên Ủy ban TVQH.

Vào chiều 20/7, các đoàn đại biểu đã thảo luận về tờ trình của Ủy ban TVQH dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban TVQH khoá XIV. Cuối ngày, Ủy ban TVQH đã nhận được ý kiến thảo luận của 63 Đoàn ĐBQH nhất trí cao với tờ trình. Một số đại biểu ở 9 đoàn có ý kiến về qỦy trình, thủ tục và một số vấn đề khác liên quan dến tổ chức Quốc hội.

Về số lượng thành viên Ủy ban TVQH, có ý kiến cho rằng số Ủy viên nên là 19 thay vì 18 để tránh trường hợp khi biểu quyết vấn đề quan trọng rơi vào tình huống 50-50; có ý kiến đề nghị tăng 1 Phó Chủ tịch QH phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường. Ủy ban TVQH cho rằng, qua thực tiễn hoạt động của Ủy ban TVQH  các khoá XI, XII và XIII, với số thành viên Ủy ban là 18 người, trong đó có 4 Phó Chủ tịch QH, Ủy ban TVQH đã hoạt động toàn diện, đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

“4 Phó chủ tịch phụ trách các lĩnh vực hoạt động của QH đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chủ trương không tăng cấp phó trong bộ máy nhà nước, Ủy ban TVQH đề nghị các đại biểu QH chấp thuận số thành viên Ủy ban TQVH khoá XIV là 18 người như đã trình” – bà Tòng Thị Phóng nói.

Ngoài ra, trước ý kiến đề nghị cung cấp sơ yếu lý lịch, tiểu sử, bản kê khai tài sản của các Ủy viên Ủy ban TVQH, Ủy ban TVQH  cho biết sẽ gửi hồ sơ nhân sự theo chương trình công tác nhân sự tại kỳ họp này.

Sau khi nghe giải trình của TVQH, các đại biểu đã thông qua biểu quyết. 475/479 đại biểu có mặt (chiếm 96,15%) đồng ý thông qua Nghị quyết về số lượng Phó Chủ tịch, số lượng Ủy viên UB TVQH. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet