Giới thiệu Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Tuấn Minh

Đầu giờ sáng nay (4/4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề cử Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tiếp tục công việc hoàn thiện công tác nhân sự, sáng nay, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo danh sách được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tại Quốc hội sáng nay, hai người được giới thiệu để Quốc hội bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Phùng Quốc Hiển – người vừa được miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách vào cuối tuần vừa qua.

Cũng trong buổi sáng nay, ngoài việc giới thiệu 2 ứng viên vào vị trí Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã đề cử danh sách nhân sự để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII gồm: 

- Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;

- Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

- Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội;

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;

- Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước đó, chiều 2/4, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn và 7 ủy viên Thường vụ Quốc hội khác.

Sau khi danh sách đề cử được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Dự kiến vào chiều nay, sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

7 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa bị miễn nhiệm gồm:

- Ông K’so Phước – Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc.

- Ông Nguyễn Văn Hiện - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp.

- Ông Phùng Quốc Hiển - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách.

- Ông Nguyễn Kim Khoa - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh.

- Ông Đào Trọng Thi - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

- Bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội.

- Bà Nguyễn Thị Nương - Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet