Giới thiệu nữ Phó tổng TTCP ứng cử đại biểu Quốc hội

BTV

Thanh tra Chính phủ đã thống nhất giới thiệu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ứng cử ĐBQH khóa XIV.
Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

Ngày 10/3, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị đại biểu cử tri nơi công tác để lấy ý kiến giới thiệu bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

​Tham dự có 119 cử tri là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ quan Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo các cục, vụ, đơn và lãnh đạo cấp phòng của các cục, vụ, đơn vị. Các đại biểu phía Nam dự Hội nghị trực tuyến tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu một số quy định trong Luật Bầu cử Quốc hội cũng như tiểu sử của đồng chí Lê Thị Thủy và nghe một số ý kiến phát biểu đánh giá về cá nhân đồng chí Thủy. 

Hội nghị đã tiến hành bổ phiếu lấy ý kiến giới thiệu ứng cử viên đại biểu quốc hội khóa XIV theo đúng quy định.

Kết quả, 119 (100%) phiếu đồng ý giới thiệu đồng chí Lê Thị Thủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet