Giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án TAND tối cao

Vạn Xuân

Chiều nay 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giới thiệu ông Nguyễn Hoà Bình vào chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Theo đó, sau khi miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với ông Trương Hòa Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình vừa được giới thiệu làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã đọc tờ trình giới thiệu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngay sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đọc tờ trình giới thiệu các nhân sự trên, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về các nhân sự được giới thiệu.

Theo kế hoạch, sáng mai, Quốc hội sẽ bầu mới Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Trước đó, đầu giờ chiều nay, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình.

Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh ngày 24/5/1958; Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi.

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Ông là Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet