Giới thiệu Phó Bí thư Quảng Ninh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Vạn Xuân

Sáng nay (22/7), sau khi công bố kết quả bỏ phiếu với các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên TVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã giới thiệu các nhân sự để QH bầu vào các Ủy ban và Tổng thư ký Quốc hội khóa 14.

Theo tờ trình được Chủ tịch Quốc hội đọc sáng nay, nhân sự được giới thiệu để bầu các chức danh gồm:

- Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH khoá 13 được giới thiệu để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc của QH khoá 14.

- Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được giới thiệu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khoá 14.

- Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá 13 được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH khoá 14.

- Ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khoá 14.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã giới thiệu ông Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH khoá 14.

- Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá 13 được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH khoá 14.

- Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH khoá 13 được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh QH khoá XIV.

- Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM được giới thiệu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH khoá 14.

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá 13 được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của QH khoá 14.

- Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH khoá 13 được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học  Công nghệ và Môi trường của QH khoá 14.

- Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH  khoá 13 được giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Đối ngoại của  QH khoá 14.

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký QH khoá 13, Chủ nhiệm VPQH  được giới thiệu để bầu giữ chức  vụ Tổng thư ký QH khoá 14.

- Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước QH khóa 13 tiếp tục được giới thiệu để bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước QH khóa 14.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội đọc các tờ trình, các ĐBQH đã về đoàn thảo luận về các nhân sự được giới thiệu để QH bầu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet