Gói 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được hơn 87%

Minh Thư

Còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc thời hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 31/10, đã giải ngân được 87,05%.

Theo Bộ Xây dựng, kết quả giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở, tính đến ngày 31/10/2016, đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 32.841 tỷ đồng và đã giải ngân 28.588,7 tỷ đồng (đạt 87,05%). Trong đó, đã ký hợp đồng cam kết cho vay 56.181 hộ, với số tiền là 27.480 tỷ đồng; đã giải ngân cho 56.181 hộ, với số tiền là 23.226 tỷ đồng (đạt 84,52% cam kết cho vay); đã cam kết cho vay 51 dự án, đã giải ngân với số tiền là 5.361 tỷ đồng.

Gói 30.000 tỷ đồng đã giải ngân được hơn 87% - ảnh 1
Sau ngày 31/12/2016, các khoản giải ngân sẽ áp dụng lãi suất vay thỏa thuận từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại. 

Bộ Xây dựng đánh giá, trong giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản, với việc thực hiện gói hỗ trợ tín dụng này và triển khai đồng bộ các giải pháp của Chính phủ theo tinh thần của Nghị quyết 02/NQ-CP, đã góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp thị trường bất động sản hồi phục tích cực, thể hiện qua các yếu tố: giá cả ổn định; thanh khoản tăng; cơ cấu hàng hóa bất động sản được điều chỉnh hợp lý, hướng tới nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường; hàng loạt nhà ở xã hội khu vực đô thị và khu công nghiệp được triển khai trên phạm vi cả nước.

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 25/2016/TT-NHNN quy định về đối tượng khách hàng được gia hạn giải ngân từ nguồn tái cấp vốn của NHNN và lãi suất áp dụng, khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành có các khoản giải ngân tối đa đến hết ngày 31/12/2016 sẽ được áp dụng lãi suất vay ưu đãi của chương trình; các khoản giải ngân sau thời điểm này sẽ áp dụng lãi suất vay thỏa thuận từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet