Góp vốn mở công ty bằng quyền sở hữu nhà: Làm thế nào?

Thành Nhân

Nhiều bạn đọc băn khoăn về thủ tục góp vốn thành lập công ty bằng quyền sử dụng nhà? Luật sư sẽ giải đáp những thắc mắc này.

Ông Trần Thế Nam ở Văn Lâm, Hưng Yên hỏi: Tôi và 03 người bạn dự định cùng góp vốn để thành lập công ty cổ phần. Trong đó, ba người bạn của tôi đều cam kết góp vốn bằng tiền mặt. Tôi dự định góp vốn bằng quyền sở hữu ngôi nhà và quyền sử dụng đất nơi dự kiến làm trụ sở chính của doanh nghiệp. Vậy việc định giá ngôi nhà và quyền sử dụng đất là tài sản góp vốn của tôi cần phải được thực hiện như thế nào?

Góp vốn bằng nhà. Ảnh minh họa.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty luật Thiên Thanh, Đoàn luật sư Tp HN) trả lời như sau:

Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Như vậy, với tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp là quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất của ông, việc định giá có thể được thực hiện bởi tất cả các cổ đông theo nguyên tắc nhất trí. Trong trường hợp không thống nhất được thì các cổ đông nhờ/thuê một tổ chức thẩm định giá độc lập tiến hành định giá. Trong trường hợp này thì giá trị tài sản góp vốn được định giá phải được đa số các cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản của ông được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các cổ đông cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet