Góp ý dự thảo hướng dẫn chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân

Minh Thư

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với Dự án hợp tác hành động chống lại nạn mua bán người của Liên Hợp Quốc (UN- ACT) tổ chức hội thảo góp ý dự thảo tài liệu Hướng dẫn thực hành chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng
Góp ý dự thảo tài liệu Hướng dẫn chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán

Với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của UN- ACT, Cục Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã triển khai xây dựng bộ tài liệu Hướng dẫn thực hành chuyển tuyến, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán.

Bộ tài liệu bao gồm: Tờ rơi về quyền của nạn nhân và các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; sổ tay về chính sách, pháp luật và địa chỉ dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng và Tài liệu hướng dẫn quy trình chuyển tuyến và hỗ trợ hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán.

Bộ tài liệu được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và tổng hợp chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là vấn đề tiếp nhận, hỗ trợ, chuyển tuyến nạn nhân. Bên cạnh đó, tài liệu cũng tham khảo một số báo cáo đánh giá các mô hình hỗ trợ nạn nhân để đưa ra các thông tin cụ thể cho cán bộ lao động xã hội cấp cơ sở.

Nội dung trong tài liệu nhằm giúp cho cán bộ xã hội cấp cơ sở thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ và chuyển tuyến nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, bộ tài liệu còn cung cấp các thông tin giúp cán bộ xã hội tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ có hiệu quả cho nạn nhân.

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền đề nghị các đại biểu tham gia hội thảo tập trung nghiên cứu, góp ý tài liệu một cách cụ thể về bố cục, nội dung, các thuật ngữ, cũng như về tính bao quát, tính khả thi, tính thực tiễn của tài liệu. Ban soạn thảo tài liệu tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện, sớm phát hành đến cơ sở.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet