Hà Giang cần sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn

PV

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thông qua với một lòng đồng thuận phấn đấu đến hết năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI đã nêu rõ: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 17,64 triệu đồng, tăng 8,86 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 41,8% năm 2010 xuống còn 17,91% năm 2015. 

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI,
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch tích cực, an ninh lương thực đảm bảo; tổng sản lượng lương thực đạt 40 vạn tấn, đạt 100% nghị quyết, bình quân lương thực đạt 500kg/người/năm. Qua 4 năm thực hiện Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), hạ tầng kinh tế - kỹ thuật nông thôn được cải thiện khá rõ. Đến nay, toàn tỉnh có 10/176 xã đạt tiêu chí XDNTM, 55 xã đạt trên 9 tiêu chí, 53 xã đạt trên 7 tiêu chí...

Mục tiêu được Đảng bộ tỉnh Hà Giang xác định trong thời gian tới: tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng bình quân từ 8%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp - xây dựng 28%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 33%; thu ngân sách Nhà nước đạt 2.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 50 nghìn tỷ đồng trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp 8 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 42 vạn tấn; 30 xã được công nhận đạt tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%...  

BCH mới ra mắt Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư đã nhấn mạnh:  Hà Giang cần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động tốt nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; củng cố QP-AN, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức cơ sở Đảng vùng nông thôn; chú trọng và kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Bí thư T.Ư Đảng đề nghị, ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần xây dựng các chương trình cụ thể trên từng lĩnh vực, có lộ trình và bước đi rõ ràng, lãnh đạo và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống...phấn đấu đến hết năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet