Hà Giang: Đơn vị Đảng cấp trên cơ sở cuối cùng hoàn thành đại hội Đảng bộ

PV

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Giang- đơn vị cuối cùng trong số 16 Đảng bộ trực thuộc tỉnh Hà Giang vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tổng số 56 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó có 35 Đảng bộ bộ phận, 30 chi bộ trực thuộc, 3.130 đảng viên, đảng viên có trình độ đại học chiếm 69%, sau đại học gần 6%, đảng viên có chức vụ lãnh đạo trong các TCCSĐ 406 đồng chí, hầu hết cán bộ có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ đều được cơ cấu vào cấp ủy các cấp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Giang là tổ chức lãnh đạo cao nhất của các tổ chức Đảng (TCĐ) trong các cơ quan Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Nhiệm kỳ qua, đảng viên của Đảng ủy Khối đã đóng góp rất to lớn vào công tác quản lý Nhà nước, công tác tham mưu chỉ đạo phát triển KT-XH của tỉnh Hà Giang, đồng thời cũng là kỳ vọng cho sự phát triển nhiều năm tiếp theo.

Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2015- 2020

Sau 2 ngày làm việc từ 12-13/8,  với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Văn kiện Đại hội, tiến hành thảo luận và bầu cử BCH khóa mới gồm 27 đồng chí, BTV 7 đồng chí, UBKT gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 34 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BTC Tỉnh ủy được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và phấn đấu thực hiện đạt 14 chỉ tiêu chủ yếu như 100% cấp ủy cơ sở tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng; 100% cấp ủy cơ sở xây dựng, ban hành được Quy chế hoạt động và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp; 100% tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) hàng năm hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 50% trở lên đạt trong sạch vững mạnh; 90% trở lên cấp ủy viên và các chức danh từ phó phòng hoặc tương đương có trình độ chính trị từ Trung cấp trở lên… Đại hội xác định và biểu quyết thông qua 2 nội dung đột phá, 3 chương trình trọng tâm gồm: Đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đột phá về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan đơn vị; chương trình nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ và đảng viên; chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; chương trình đẩy mạnh công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ.

Như vậy, Hà Giang đã hoàn tất quá trình tiến hành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở theo Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục triển khai các công tác chuẩn bị cho ĐH Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet