Hà Giang dự kiến giới thiệu 180 ứng viên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

N.K (tổng hợp)

Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Hà Giang dự kiến giới thiệu 180 ứng viên để bầu 60 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (Ảnh: hagiangtv)

Ngày 17/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XIV, tỉnh Hà Giang được bầu 6 đại biểu, trong đó Trung ương giới thiệu 2 đại biểu. 

Các đại biểu đã thảo luận, nhất trí với định hướng của Trung ương và của tỉnh, đồng thời biểu quyết thống nhất số lượng ĐBQH khoá XIV của tỉnh là 6 đại biểu.

Tính đến 31/12/2015, tỉnh Hà Giang có 806.509 người, do đó số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là 60 đại biểu. Số lượng người ứng cử để Hiệp thương lần thứ nhất không quá 180 người. Thành phần đại biểu được giới thiệu ứng cử đảm bảo cơ cấu tỷ lệ quần chúng, nữ giới, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số.

Ngày 22/2, Tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp của tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã họp bàn thống nhất nội dung hoạt động. Cuộc họp thông qua Quyết định thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban TTTT và vận động bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; kế hoạch TTTT và phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban TTTT và vận động bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời gian triển khai các hoạt động của Tiểu ban được chia làm 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 10/2 đến 10/6/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet