Hà Giang, Lai Châu và Quảng Ngãi có số huyện nghèo nhiều nhất

Nguyễn Tuân

Các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Quảng Ngãi đều có 6 huyện nghèo thuộc diện 30a, trong khi Thanh Hóa là tỉnh cố số huyện nghèo nhiều nhất nước với 7 huyện.

Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, bảng Tổng hợp tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, được Bộ LĐ-TB&XH ban hành kèm theo Quyết định 1095/QĐ-LĐTBXH ngày 22/08/2016, danh sách 64 huyện nghèo và chi tiết về số hộ nghèo và cận nghèo như sau:

Nguồn: Bộ LĐ-TB&XH.

Theo Quyết định số 615/QĐ-TTg ngày 25/04/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ, 30 huyện nghèo được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP gồm:

Huyện Thạch An (Cao Bằng), huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), huyện Lâm Bình (Tuyên Quang), huyện Văn Bàn, Sapa, Bát Xát (Lào Cai), huyện Bình Gia, Đình Lập (Lạng Sơn), huyện Mường Chà, Tuần Giáo (Điện Biên), huyện Đà Bắc, Kim Bôi (Hòa Bình), huyện Quỳ Châu (Nghệ An), huyện Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh), huyện Bắc Trà My, Đông Trà My, Nam Giang (Quảng Nam), huyện Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (Kon Tum), huyện Kbang, Kông Chro, Krong Pa, Ia Pa (Gia Lai), huyện Đắk Glong (Đăk Nông), huyện Sông Hinh, Đồng Xuân (Phú Yên), huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) và huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh).

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet