Hà Giang: Phấn đấu đến năm 2020 thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn

Thiên Thanh (Báo Hà Giang)

Sáng 28.9, tỉnh Hà Giang đã tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự, chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang có chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; khai thác hợp lý, có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; phấn đấu đến năm 2020 Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn”.

Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XV trình Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt sâu sắc, chủ động, tích cực xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án cụ thể hoá “Bốn đổi mới, Tám đột phá, Mười lăm chương trình trọng tâm”. Qua đó, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,8%; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2015 đạt 17,64 triệu đồng, tăng 8,86 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 41,8% năm 2010 xuống còn 17,91% năm 2015.

Quang cảnh đại hội

Báo cáo chính trị cũng xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 như: Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt tốc độ tăng bình quân từ 8%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ chiếm 39%, công nghiệp - xây dựng 28%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 33%; thu ngân sách Nhà nước đạt 2.500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 50 nghìn tỷ đồng trở lên; giá trị sản xuất công nghiệp 8 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; tổng sản lượng lương thực đạt 42 vạn tấn; 30 xã được công nhận đạt tiêu chí NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%...  

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Hà Giang cần tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động tốt nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; củng cố QP-AN, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức cơ sở Đảng vùng nông thôn; chú trọng và kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Bí thư T.Ư Đảng đề nghị, ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần xây dựng các chương trình cụ thể trên từng lĩnh vực, có lộ trình và bước đi rõ ràng, lãnh đạo và tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống...

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 54 đồng chí.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet