Hà Giang: Quang Bình sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020

BT

Đến thời điểm này, huyện Quang Bình, Hà Giang đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện. Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện đã hoàn chỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình, Hà Giang thành lập 5 tiểu ban phục vụ Đại hội, gồm: Tiểu ban văn kiện; tiểu ban nhân sự; tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết; tiểu ban hậu cần và tiểu ban bảo vệ; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách từng cơ sở có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức cơ sở Đảng chuẩn bị Đại hội, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị. Với sự chuẩn bị tích cực và chủ động, đến hết 20/5 các Chi, Đảng bộ cơ sở huyện Quang Bình đã tổ chức thành công Đại hội. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Quang Bình tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 vào ngày 29 - 30/7/2015. 

Đến thời điểm này, huyện Quang Bình đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện. Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện đã hoàn chỉnh. Dự thảo đã đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, trong mỗi chỉ tiêu đều có số liệu cụ thể, so sánh với đầu nhiệm kỳ. Với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật", dự thảo Báo cáo chính trị đã bảo đảm các nội dung: đánh giá đúng ưu, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục; gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy với thực hiện Điều lệ Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Đảng bộ đã thảo luận, quyết định những giải pháp hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ mới. 

Trung tâm huyện Quang Bình hôm nay   Nguồn: hagiang.gov.vn

Đề án nhân sự BCH Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh chủ chốt cũng đã xây dựng xong. Để nhân sự cấp ủy khóa mới của huyện đảm bảo các tiêu chuẩn, sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ khi được lựa chọn và bầu vào cấp ủy, chất lượng nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ cấu, trình độ, độ tuổi theo hướng dẫn cấp trên. Với quan điểm đổi mới phải đi đôi với chất lượng nên không vì khó khăn về nguồn nhân sự mà hạ thấp tiêu chuẩn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cấp ủy. Để đại hội các cấp diễn ra đúng kế hoạch, Huyện ủy Quang Bình đã có những chỉ đạo kịp thời, trong đó việc ổn định tình hình tại địa bàn dân cư có vai trò rất quan trọng. Trên cơ sở đó, huyện đã phân công các đồng chí Huyện ủy viên dành nhiều thời gian công tác tại cơ sở, tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy để có những chỉ đạo đúng, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức Đảng và toàn xã hội. 

Xác định Đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng không chỉ đối với cán bộ, đảng viên mà còn là của toàn thể nhân dân trong huyện nên công tác tuyên truyền cũng được Đảng bộ huyện Quang Bình quan tâm đẩy mạnh. Cùng với việc đẩy mạnh việc tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình của huyện, thông qua Đội văn hoá thông tin lưu động huyện, thì công tác tuyên truyền lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiểu cũng đã được thực hiện tốt. Ngay sau khi có kế hoạch chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ huyện Quang Bình đã phát động phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân trong huyện. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh... đều vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng, trong đó mỗi cơ sở đoàn, hội đều đảm nhận 1 công trình, phần việc chào mừng đại hội. Vì vậy, trong những ngày này cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình cũng đang ra sức thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến nay, đã có nhiều công trình chào mừng đại hội đã và đang được hoàn thiện để  đưa vào sử dụng, đó là công trình nhà làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường và nhà công vụ Huyện ủy và bếp ăn….. 
  
Song song với việc làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra đúng kế hoạch, đúng quy trình và thành công tốt đẹp, huyện Quang Bình đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và chỉnh trang đô thị. Qua đó, tạo nên không khí phấn khởi trong nhân dân và tạo điểm nhấn thể hiện những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, huyện Quang Bình đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tăng cường tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng bộ huyện tới quần chúng nhân dân. Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ được phân công theo từng ngành và từng tiểu ban. 
   

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet