Hà Lai sắp cán đích

Tâm Tâm

Đến nay, Hà Lai đã đạt 18 tiêu chí, còn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (trung tâm văn hóa, thể thao xã) đạt gần 80%. Phấn đấu hết quý III sẽ hoàn thành để đề nghị các sở, ban, ngành thẩm định và công nhận. Hà Lai đặt mục tiêu cán đích NTM năm 2015.

Sau hơn 4 năm xây dựng NTM, Hà Lai (Hà Trung- Thanh Hóa) đã có nhiều bước đột phá. Nay đã gần cán đích NTM.

Nhà văn hóa thôn 3 được xây dựng từ sự đóng góp của người dân.

Là xã thuộc vùng bán sơn địa, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, do đó, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Để hoàn thành chương trình xây dựng NTM, xã đặc biệt chú trọng đến việc phát huy tốt quy chế dân chủ tại cơ sở. Đồng thời, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã đã tập trung lãnh đạo và điều hành một cách hiệu quả. Đảng ủy, UBND xã đã đưa vào nghị quyết lãnh, chỉ đạo hàng tháng về công tác xây dựng NTM và xây dựng thôn đạt chuẩn NTM. UBND xã đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, coi trọng công tác động viên, tuyên truyền, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt. Đẩy mạnh phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn của Hội CCB, huy động đóng góp tiền của, vật chất của người dân, con em xa quê xây dựng cơ sở vật chất ở các thôn. Đồng thời quản lý chặt chẽ trong xây dựng, đảm bảo thu, chi đúng quy định, đạt hiệu quả cao; chỉ đạo hoàn thành tiêu chí môi trường là tiêu chí khó…

Xác định mục đích xây dựng NTM là làm cho người dân được ấm no, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ gieo cấy lúathành xuân muộn, mùa sớm. Đồng thời chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng có năng suất cao vào sản xuất nên thu nhập đầu người đã được nâng từ hơn 22 triệu (2012) đến hơn 28 triệu đồng (2014). Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,7% (2011) xuống còn 3,6% (2014).

Trong phát triển kinh tế trang trại, gia trại, xã đã tạo mọi điều kiện cho các hộ dân phát triển trang trại theo đúng quy hoạch được phê duyệt và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các trang trại, gia trại thực hiện các tiêu chuẩn về VSMT. Vì thế, đến nay trên địa bàn đã có 23 trang trại, gia trại hoạt động có hiệu quả. Song song với phát triển sản xuất, xã còn tích cực quy hoạch, mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường giao thông nội đồng để đưa máy móc vào sản xuất, giảm chi phí cho người lao động. Đồng thời tạo điều kiện về địa điểm xây dựng để thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ...

Với cách làm này, Hà Lai đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc và sự chung tay của nhân dân. Người dân thấy được quyền lợi của mình và nỗ lực tham gia. Xã còn vận động con em xa quê đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa, đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp, khang trang. Trong tổng kinh phí huy động xây dựng NTM của xã đến tháng 7/2015 là 24,3 tỷ đồng thì vốn trái phiếu chính phủ 1,5 tỷ đồng, ngân sách xã 14,5 tỷ đồng, còn lại là vốn doanh nghiệp, nhân dân đóng góp xây nhà văn hóa thôn và xây dựng mới, chỉnh trang nhà cửa…

Theo ông Nguyễn Trung Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã thì: Đến nay, Hà Lai đã đạt 18 tiêu chí, còn tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (trung tâm văn hóa, thể thao xã) đạt gần 80%. Phấn đấu hết quý III sẽ hoàn thành để đề nghị các sở, ban, ngành thẩm định và công nhận. Hà Lai đặt mục tiêu cán đích NTM trong năm 2015.

 Bài học kinh nghiệm quý Hà Lai rút ra là: Muốn xây dựng thành công NTM, điều quan trọng đầu tiên là phải làm tốt công tác quy hoạch. Bên cạnh đó, là sự đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân. Muốn vậy phải có cách làm sáng tạo, sát với thực tiễn, tạo được nhận thức chung từ đội ngũ cán bộ đến nhân dân, trong đó vai trò người đứng đầu là rất quan trọng. Theo đó là việc thực hiện chính sách kích cầu cho các thôn hoàn thành NTM. Ngoài cơ chế của huyện hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn thì xã cũng hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại là nhân dân tự huy động đóng góp.

 

Mặc dù là huyện vùng chiêm trũng, có nhiều xã miền núi, thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, Hà Trung gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, nhân dân nên sau hơn 4 năm xây dựng NTM, huyện đã đạt được 12,54 tiêu chí/xã. Có 1 xã Hà Lĩnh, 21 thôn đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 10 xã đạt 11-14 tiêu chí, còn 9 xã đạt 8-10 tiêu chí. Năm 2015 có thêm 3 xã phấn đấu hoàn thành NTM và bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí/xã…

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet