Hà Nam: Nâng cao kiến thức môi trường cho hội viện

NH

Các học viên được nghiên cứu, trao đổi các kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên môi trường; thực trạng và giải pháp trong thu gom, xử lý rác thải ở địa bàn nông thôn hiện nay.

Trong 3 ngày (Từ ngày 15/5 - 17/5/2015),  Hội Nông dân tỉnh  phối hợp với Trung tâm môi trường nông thôn (TW Hội Nông dân Việt Nam) và Sở TN&MT tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải nông thôn cho 200 học viên là cán bộ, hội viên nông dân của 6 huyện, thành Hội.

Phó Giám đốc Trung tâm MTNT (TW Hội) Nguyễn Thị Kim Hoa phát biểu tại lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi các kiến thức cơ bản về bảo vệ tài nguyên môi trường; thực trạng và giải pháp trong thu gom, xử lý rác thải ở địa bàn nông thôn hiện nay; vai trò của Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường. Học viên cũng được giới thiệu, hướng dẫn các công nghệ ứng dụng xử lý rác thải và chất thải bảo vệ môi trường; hướng dẫn việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, sử dụng rác thải sau phân loại làm phân hữu cơ; các kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng mô hình hộ nông dân tham gia thu gom, phân loại và xử lý rác thải nông thôn ...

Sau buổi tập huấn, các học viên là những tuyên truyền viên của Hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet