Hà Nội: 100% xã, phường, thị trấn sẽ có trang thông tin điện tử?

Tuấn Minh

Chiều 1/12, với 84,7% số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về “Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020”.

Theo đó, mục tiêu của chương trình nhằm phát triển chính quyền điện tử gắn liền với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố, phát triển kinh tế tri thức và cung cấp các dịch vụ công tốt nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực thiết yếu đối với người dân, hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố thông minh.

Thành phố đặt mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020, 100% phường, xã được kết nối mạng diện rộng của Thành phố; xây dựng và hoàn thiện 6 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi (gồm: dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, thống kê tổng hợp về dân số), tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung triển khai các hệ thống thông tin trong các ngành: giao thông vận tải, giáo dục, y tế, tư pháp, xây dựng và quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động thương binh và xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch.

Đại biểu HĐND Hà Nội tham gia thảo luận về nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong năm 2016.

Trong nội bộ cơ quan Nhà nước, có 90% cuộc họp của UBND TP diện rộng đến các sở, ban, ngành, quận, huyện và cấp xã được thực hiện trực tuyến; 80% các cuộc họp giữa các sở, ban, ngành đến các quận, huyện, thị xã diện rộng đến cấp xã được thực hiện trực tuyến. 100% văn bản giao dịch giữa cơ quan Nhà nước thực hiện trên môi trường mạng (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định) kết hợp với ứng dụng chữ ký số chuyên dùng.

Trong ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp, 100% xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử (sup-portal) trên cổng thông tin điện tử của quận/huyện. 100% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Có 50% thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3,4 với số lượng giao dịch qua mạng đạt trên 30% tổng số hồ sơ hành chính được tiếp nhận, giải quyết. Trong đó tập trung vào những lĩnh vực: cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 1.252 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển là 578 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 674 tỷ đồng.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội HĐND Hà Nội, Chương trình mục tiêu Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015 đã hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, làm thay đổi nhận thức về ứng dụng CNTT, thay đổi phương thức điều hành, quản lý, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo nền tảng xây dựng chính quyền điện tử…

Tuy nhiên, mức độ ứng dụng CNTT mới theo chiều rộng; ứng dụng được triển khai qua nhiều giai đoạn, chưa có sự kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành mới chỉ triển khai một phần, cần tiếp tục hoàn thiện; dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai, song số lượng giao dịch chưa nhiều; hạ tầng CNTT của nhiều đơn vị còn bất cập, công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin chưa được đầu tư tương ứng.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND TP về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015, Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP đồng tình với đánh giá của UBND TP về kết quả thực hiện việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của TP trong thời gian qua đã có bước tiến mạnh mẽ.

Tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu đã được hoàn thành. Một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nền tảng cơ bản của Chính quyền điện tử đã từng bước hình thành. Nhận thức về công nghệ thông tin đã có sự chuyển biến rõ rệt, tác động tích cực góp phần làm thay đổi phương thức điều hành, quản lý, thúc đẩy cải cách hành chính, công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, để đạt được những yêu cầu của một chính quyền điện tử trong hoạt động điều hành, quản lý và cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thì tại kỳ họp lần này UBND TP trình HĐND TP xem xét ban hành “Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020” là hết sức cần thiết, đáp ứng những đòi hỏi của quá trình phát triển xây dựng Thủ đô theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 16 và phù hợp với chỉ đạo của Nhà nước về Chính phủ điện tử về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đó là cho phép công dân truy cập các thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử như: Internet, điện thoại di động, truyền hình tương tác. Xử lý các thủ tục nhanh gọn, đơn giản….

Ban Văn hóa Xã hội HĐND Hà Nội yêu cầu báo cáo rõ giải pháp để thực hiện chỉ tiêu 100% xã, phường, thị trấn được kết nối mạng diện rộng. Đây là chỉ tiêu cần thiết, bắt buộc nhưng khó thực hiện vì tính đến năm 2015 mới kết nối được 264 xã, phường, thị trấn.

Tương tự, báo cáo rõ hơn giải pháp thực hiện chỉ tiêu 100% các đơn vị (kể cả cấp xã) được phát triển và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT phục vụ giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công, giải pháp để có 80% các cuộc họp từ cấp huyện họp trực tuyến với cấp xã.

"Cần lập biểu số lượng và lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính sẵn sàng thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 và tỷ lệ dịch vụ này được giao dịch trực tiếp qua mạng của UBND TP, các Sở, Ngành thành phố, cấp huyện, cấp xã kèm theo nghị quyết này", đại diện Ban Văn hóa Xã hội nêu quan điểm.

Sau phần báo cáo thẩm tra của đại diện Ban Văn hóa Xã hội, các đại biểu HĐND Hà Nội đã bỏ phiếu quyết nghị thông qua Nghị quyết về "Chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020", với 84,7% đại biểu có mặt tại hội trường tán thành.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet