Hà Nội: 5 năm tới 100% người dân được dùng nước sạch

N. Huyền

Theo chương trình hoạt động, sáng 3/8, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Hà Nội.

 

Ông Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội trình bày tờ trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giái đoạn 2016- 2020.

Theo đó, trong kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm tới, Thành phố đề ra mục tiêu tổng quát của giai đoạn này là huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Kinh tế tăng trưởng cao hơn, cơ cấu chuyển dịch theo đúng định hướng: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và quản lý đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững.

Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô. Trong đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn, đô thị sử dụng nước sạch: 100%. 

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố đề ra 4 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá, trong đó sẽ đột phá về kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Báo cáo thẩm tra trước HĐND TP,  bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách cho biết, UBND Thành phố cần rà soát thêm việc tính toán chỉ tiêu tăng trưởng theo GRDP, làm rõ chỉ tiêu giá trị 1% tăng lên của GRDP và của từng ngành. 

Với chỉ tiêu hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Thành phố nên cân nhắc nâng chỉ tiêu này vì nếu đặt mức từ 95-100% như trong dự thảo Kế hoạch thì tuy phù hợp với mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI nhưng nếu so sánh với mức đã thực hiện của giai đoạn 2011-2015 thì không có sự tiến bộ. UBND Thành phố cần xác định rõ chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đến năm 2020 là bao nhiêu để có giải pháp tập trung thực hiện quyết liệt hơn.

Ban Kinh tế-Ngân sách cũng đánh giá, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của Hà Nội trong 5 năm tới là tương đối toàn diện, song cần bổ sung rõ hơn các chỉ tiêu cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực vì đây là kế hoạch triển khai, không nên dừng ở những định hướng, chủ trương.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Chủ tịch HĐND TP, nếu 5 tới thực hiện được chỉ tiêu này là điều tuyệt vời. Do đó, HĐND TP cũng đồng ý nâng chỉ tiêu sử dụng nước sạch cho toàn TP tới năm 2020 lên mức 100%. Với 92/92 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 87,62%), HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của TP Hà Nội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet