Hà Nội: 7 tháng tăng trưởng tín dụng 12,5%

N.Hoài

Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội tăng 9,8% so với tháng 12/2014; còn tăng trưởng tín dụng tăng 12,5% so với tháng 12 năm ngoái.

Dữ liệu này được nêu lên trong báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 7/2015 do Cục Thống kê TP. Hà Nội vừa công bố ngày 22/7.

Cụ thể, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục tăng, tháng 7 ước đạt 1.308 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 9,8% so tháng 12/2014. Trong đó, vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 399 nghìn tỷ, tăng 0,8% và 9,8%.

7 tháng, Hà Nội đạt mức tăng trưởng tín dụng 12,5%

Tiền gửi chiếm 95,3% trong tổng vốn huy động, tăng 0,9% so tháng trước và 9,5% so tháng 12 năm trước (tiền gửi tiết kiệm giảm 0,1% so tháng trước và tăng 10,4% so tháng 12; tiền gửi thanh toán tăng 1,6% và 8,9%). Trong tổng nguồn vốn huy động, vốn huy động bằng tiền đồng Việt Nam chiếm 76%.

Xét về tăng trưởng tín dụng, tổng dư nợ trên địa bàn Hà Nội tháng 7 ước đạt 1.137 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 12,5% so tháng 12 năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay ước đạt 832 nghìn tỷ đồng, chiếm 73,1% trong tổng dư nợ, tăng 0,5% so tháng trước và 12,4% so tháng 12 năm trước. Trong tổng dư nợ cho vay, dư nợ cho vay ngắn hạn giảm 0,8% so tháng trước và tăng 3,5% so tháng 12/2014; dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng 1,7% và 21,7%.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet