Hà Nội: Áp dụng sổ điểm điện tử năm học 2016 - 2017

Từ năm học 2016-2017, ngành GD&ĐT Hà Nội áp dụng quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử ban hành kèm theo quyết định số 2406/QĐ-SGD&ĐT.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến quy trình sử dụng sổ điểm điện tử.

Theo đó, giáo viên cập nhật danh sách và sơ yếu lý lịch học sinh đầu năm học; cập nhật kiểm diện học sinh định kỳ theo tháng; cập nhật xếp loại hạnh kiểm học sinh của lớp vào mỗi cuối học kỳ, cả năm;

Đồng thời, thực hiện chức năng kiểm tra điểm trung bình các môn, xếp loại học lực, danh hiệu cuối mỗi học kỳ và cả năm; kiểm tra Sổ gọi tên và ghi điểm của lớp; giúp hiệu trưởng theo dõi việc kiểm tra cho điểm theo quy định.

Giáo viên cũng sử dụng sổ điểm điện từ để kiểm tra lại các kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm và học lực của từng học kỳ, cả năm học của học sinh trên phần mềm. Lập danh sách học sinh đề nghị cho lên lớp, không được lên lớp; học sinh được công nhận là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; học sinh phải kiểm tra lại các môn học, học sinh phải rèn luyện về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè…

Nguồn GD&TĐ

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet