Hà Nội ban hành mức hỗ trợ mới cho người dân sống gần bãi rác Nam Sơn

N. Huyền

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho người dân sống quanh khu vực bãi rác Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội).

Người dân kiến nghị với Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Theo đó, những hộ dân được hưởng trợ cấp phải sinh sống trong phạm vi bán  kính từ trên 500m-1.000m tính từ hàng rào khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Cụ thể, quyết định phê duyệt đối với nhân khẩu trong vùng ảnh hưởng môi trường trên 500-600m mức hỗ trợ 35.000 nghìn đồng/người/tháng; trên 600-800m mức hỗ trợ 30.000 đồng/người/tháng; trên 800-1.000m mức hỗ trợ 25.000 đồng/người/tháng.

Đối với đất canh tác trong vùng ảnh hưởng môi trường từ trên 500-1.000m mức hỗ trợ 102 đồng/m2/năm. Thời gian hưởng mức hỗ trợ từ ngày 1/1/2014-31/12/2016.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng giao Sở Xây dựng tổ chức chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng theo đúng chính sách quy định.

Quyết định này thay thế quy định ngày 7/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500-1.000 m tình từ hàng rào khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Trước đó, ngày 26/5, do không đồng tính với phương án phí bồi thường ô nhiễm môi trường cho các hộ dân sống gần bãi rác, người dân đã chặn không cho xe rác vào bãi.

Ngay sau đó 2 ngày (28/5), chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xuống đối thoại với người dân ở khu vực bị ảnh hưởng bởi Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn. Trước đề nghị của người dân về nâng mức hỗ trợ với vùng bị ảnh hưởng, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ nghiên cứu nâng mức hỗ trợ cho người dân để trình HĐND TP quyết định và trả lời người dân trong thời gian sớm nhất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet