Hà Nội bổ sung kinh phí cho huyện Gia Lâm xây dựng nông thôn mới

H.Thanh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7138/QĐ-UBND, bổ sung kinh phí cho huyện Gia Lâm để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lệ Chi và Kim Sơn.
Theo quyết định, trích 36,822 triệu đồng từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất của ngân sách thành phố, tương ứng với số tiền sử dụng đất trên địa bàn hai xã Lệ Chi và Kim Sơn đã nộp về ngân sách cấp thành phố bổ sung có mục tiêu kinh phí năm 2015 cho huyện Gia Lâm để thực hiện thanh toán các dự án xây dựng nông thôn mới tại hai xã Lệ Chi và Kim Sơn theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Lệ Chi và Kim Sơn theo quy định. Còn các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc phân bổ, sử dụng kinh phí nêu trên để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Lệ Chi và Kim Sơn.

UBND huyện Gia Lâm chủ động rút dự toán số tiền trên từ ngân sách thành phố về ngân sách huyện; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và thanh, quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ vào tổng mức đầu tư của các dự án thuộc đề án được phê duyệt và quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để xem xét bổ sung vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho xã Lệ Chi và Kim Sơn theo nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ không vượt quá số vốn đầu tư từ phần ngân sách đảm bảo và không bố trí cho các dự án mới không có trong kế hoạch, không để nợ xây dựng cơ bản.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet