Hà Nội: Bố trí cán bộ xã chuyên trách xây dựng nông thôn mới

Huyền Anh

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 7887/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan tập trung triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Hà Nội: Bố trí cán bộ xã chuyên trách xây dựng nông thôn mới

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Trong đó, đề nghị đẩy nhanh tiến độ kiện toàn hệ thống văn phòng NTM cấp huyện và bố trí cán bộ xã chuyên trách xây dựng NTM theo quy định. Phấn đấu đến hết năm 2017, 100% kiện toàn hệ thống văn phòng NTM cấp huyện và bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi chương trình ở cấp xã.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân các nguồn vốn ngân sách được giao năm 2017. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn ngân sách được giao gồm nguồn vốn sự nghiệp bổ sung từ ngân sách trung ương năm 2016 chuyển sang năm 2017 để tiếp tục thực hiện; vốn ngân sách trung ương năm 2017; nguồn kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Chỉ đạo văn phòng điều phối NTM cấp tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án phân bổ ngân sách trung ương giao bổ sung năm 2017 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phấn đấu hoàn thành xong trước ngày 31/8/2017. Xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chỉ thị sổ 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020...

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định các nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên; báo cáo UBND thành phố đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet