Hà Nội: Chấm dứt hoạt động của Chi cục Quản lý công sản

N. Huyền

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi cục Quản lý công sản trực thuộc Sở Tài chính.
Hà Nội: Chấm dứt hoạt động của Chi cục Quản lý công sản - ảnh 1
Hà Nội quyết định chấm dứt hoạt động của Chi cục Quản lý công sản

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội giao Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo Chi cục Quản lý công sản tổng hợp, thống kê tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính hiện đang quản lý, các khoản công nợ, các chứng từ, hồ sơ, tài liệu có liên quan; Lập danh sách, hồ sơ tài liệu công chức và lao động hợp đồng của đơn vị, để chuyển về Khối Văn phòng Sở Tài chính.

“Sở Tài Chính chỉ đạo Văn phòng Sở Tài chính tiếp nhận bàn giao nguyên trạng từ Chi cục Quản lý công sản; căn cứ vào điều kiện tiêu chuẩn, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, bố trí công chức và lao động hợp đồng của Chi cục theo đúng quy định. Kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của Phòng Quản lý công sản, Phòng Quản lý giá trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của Chi cục Quản lý công sản và các quy định tại văn bản pháp luật khác” – quyết định nêu rõ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài chính làm việc với Công an thành phố Hà Nội để tiến hành thủ tục thu hồi con dấu của Chi cục Quản lý công sản theo quy định.

Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức triển khai, theo dõi việc chấm dứt hoạt động Chi cục Quản lý công sản trực thuộc Sở Tài chính, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quyết định cũng yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý công sản tổng hợp, thống kê tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính hiện đang quản lý, các khoản công nợ, các chứng từ, hồ sơ, tài liệu có liên quan; lập danh sách, hồ sơ tài liệu công chức và lao động hợp đồng của đơn vị, để chuyển về Khối Văn phòng Sở Tài chính.

Chi cục Quản lý công sản được UBND TP ra quyết định thành lập từ năm 2007.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet