Hà Nội chấn chỉnh việc phát ngôn không đúng chuẩn mực của cán bộ với báo chí

N. Huyền

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 5261/UBND-SNV về việc chấn chỉnh việc phát ngôn không đúng chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức khi trả lời báo chí.

Trong thời gian vừa qua, khi tiếp xúc, trao đổi với phóng viên báo chí, một số lãnh đạo sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước của Thành phố đã thiếu kiềm chế, có những lời lẽ, phát ngôn không đúng chuẩn mực, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Thành phố:

Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình trong việc giao tiếp với nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan, tuân thủ đúng quy tắc ứng xử văn minh, thanh lịch của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc phát ngôn, trả lời phỏng vấn đối với các cơ quan thông tấn, báo chí. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet