Hà Nội chi 16 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thủy lợi huyện Phúc Thọ

Vạn Xuân

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh N11 và kênh tưới trạm bơm hồ Goòng đến vùng sản xuất rau an toàn (RAT) xã Hiệp Thuận (Phúc Thọ).

Theo quyết định, cứng hóa 2,128 km kênh N11 mặt cắt hình thang, đáy kênh bê tông đổ tại chỗ, mái kênh lát tấm bê tông đúc sẵn. Còn kênh tưới trạm bơm hồ Goòng đến vùng sản xuất RAT xã Hiệp Thuận: Nhánh 1 dài 1,5km (điểm đầu bể xả trạm bơm tiêu hồ Goòng, điểm cuối thôn Hiệp Lộc) cứng hóa kênh tưới, mặt cắt hình thang; đáy kênh đổ bê tông tại chỗ, mái kênh lát tấm bê tông đúc sẵn; nhánh 2 dài 1,1km (điểm đầu kết nối từ nhánh 1, điểm cuối thôn Quế Lâm, xã Hiệp Thuận) cứng hóa với mặt cắt hình chữ nhật, đáy kênh đổ bê tông tại chỗ.

Hà Nội vừa quyết định chi 16 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống thủy lợi ở huyện Phúc Thọ.

Dự án tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 nhằm tăng cường hạ tầng kỹ thuật về thủy lợi, từng bước hoàn thiện cứng hóa hệ thống kênh tưới theo đúng định hướng quy hoạch của huyện; đồng thời đảm bảo công tác tưới cho 766ha, tiêu cho 150ha đất nông nghiệp trên đĩa bàn các xã: Tam Hiệp, Hiệp Thuận, góp phần phát triến kinh tế xã hội địa phương.

Để thực hiện quyết định trên, lãnh đạo Hà Nội giao UBND huyện Phúc Thọ có trách nhiệm lập trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị đầu tư đảm bảo chính xác, tiết kiệm.

Hoàn thành các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về đấu thầu; triển khai thực hiện, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định hiện hành.

Nghiên cứu, tính toán nhiều phương án thiết kế để phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công đảm bảo: Tính an toàn, bền vững công trình trên cơ sở tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục công trình trên tất cả các mặt, phù hợp với qui hoạch (hoặc định hướng qui hoạch có liên quan); khớp nối đồng bộ với các hệ thống hạ tầng trong khu vực, đặc biệt là các đoạn kênh đã được kiên cố hóa; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Đặc biệt, phải tính toán thi công bằng máy, triệt để sử dụng đất đào ra và khai thác đất tại chỗ để đắp cho các hạng mục công trình nhằm đẩy nhanh tiến độ; đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình, tiết kiệm kinh phí đầu tư, giảm ô nhiễm môi trường và các tác động tiêu cực khác tới đời sống dân sinh khu vực.

Đối với việc vận chuyển, trung chuyển vật liệu thi công, vật liệu thải, đất thải, bùn thải: Khảo sát, tính toán, xác định phương thức, vị trí, cự ly, số lần trung chuyển đảm bảo tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, tiết kiệm cao nhất thời gian, chi phí, giảm thiểu thấp ô nhiễm môi trường và các tác động tiêu cực khác tới đời sống dân sinh khu vực.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet