Hà Nội chỉ đạo theo dõi sát bán hàng đa cấp

N. Huyền

Ngày 5/4, UBND Tp Hà Nội ban hành văn bản về tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Theo đó, văn bản nêu rõ thời gian qua hoạt động bán hàng đa cấp diễn biến phức tạp, đã xảy ra hành vi vi phạm pháp luật của một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Nhằm tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định, UBND TP yêu cầu các sở ban, ngành UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền, đúng quy định.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 của Bộ Công thương... phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet