Hà Nội chi gần 2 tỷ đồng trả cho 20 người bị tinh giản biên chế

Vạn Xuân

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế (năm 2015 và đợt 1 năm 2016) của thành phố Hà Nội theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, của Chính phủ.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt danh sách và kinh phí 1.846.504.000 đồng để chi trả cho 20 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, của Chính phủ.

Nguồn kinh phí được trích từ nguồn cải cách tiền lương năm 2016 của ngân sách thành phố là 1.839.949.000 đồng. Nguồn kinh phí tự chủ giao tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND, ngày 10/12/2015, của UBND Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị là 6.555.000 đồng.

Hà Nội vừa chi gần 2 tỷ để tinh giản 20 biên chế. Ảnh minh họa

UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện: Đống Đa, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Thường Tín, Phúc Thọ, Gia Lâm, Mê Linh, Sóc Sơn tiếp nhận kinh phí ngân sách thành phố cấp bổ sung và thực hiện chi trả cho công chức, viên chức theo chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014, của Chính phủ; thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước.

UBND huyện Mê Linh chỉ đạo Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, huyện Mê Linh chi trả cho ông Nguyễn Xuân Quyền với kinh phí là 6.555.000 đồng từ nguồn kinh phí tự chủ giao tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị để thực hiện tinh giản biên chế, chuyển sang tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet