Hà Nội: Chi tiết lịch tuyển sinh vào mầm non năm học 2016-2017

Tiến Dũng - Hồng Liên

Sở GD&ĐT HN đã đưa ra hình thức tuyển sinh đối với các trẻ mầm non bằng phương thức xét tuyển do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016

Được sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, công tác tuyển sinh vào các trường mầm non trong những năm qua đã được thực hiện tốt theo luật giáo dục, quy chế tuyển sinh, quy chế tổ chức, hoạt động và điều lệ nhà trường của các cấp học, đáp ứng đủ chỗ cho học sinh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô.

Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ thị số 313/CT- BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non năm học 2015- 2016, để triển khai công tác tuyển sinh năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT trình UBND Thành phố phê duyệt công tác tuyển sinh vào các trường mầm non nội dung cụ thể như sau: Thực hiện luật giáo dục, quy chế tuyển sinh và điều lệ nhà trường của các cấp học.

Đảm bảo chính xác, công bằng khách quan, nghiêm túc thực hiện thông tư số 09/2009/TT- BGĐT ngày 07//05/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&DT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến các cơ quan giáo dục mầm non (GDMN) ở tất cả các độ tuổi, phấn đấu tỷ lệ huy động 37 % trẻ độ tuổi nhà trẻ và 98% trẻ độ tuổi mẫu giáo đến cơ sở GDMN; duy trì 100% trẻ  5 tuổi đến trường và được học dù hai buổi/ngày, ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thế hệ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập 100 % .

Tiếp tục thực hiện chủ trương : “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn), phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.

Công tác tuyển sinh đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phổ cập giáo dục. 

Tuyển vào nhà trẻ: 114.4350 trẻ. 

Tuyển vào mẫu giáo: Hơn 400.000 trẻ. 

Phòng số mầm non 3 tuổi: Gần 140.000 trẻ. 

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định.

Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet