Hà Nội chính thức tăng giá viện phí từ 1/8 đối với người không tham gia BHYT

N. Huyền

Chiều 4/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua NQ quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP. Hà Nội đã được thông qua.

Trình bày tờ trình, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết trên nhằm thực hiện đúng Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15-3-2017 của Bộ Y tế ban hành theo mức tối đa của 1.930 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo lộ trình tính giá đã được quy định tại Nghị định số 16 của Chính phủ, gồm chi phí trực tiếp và tiền lương bác sĩ, áp dụng với người bệnh không có thẻ BHYT.

Chiều 4/7, HĐND TP Hà Nội thông qua NQ quy định  giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước. 

Đã có 50 bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 thuộc Bộ Y tế và thuộc các bộ ngành điều chỉnh tăng giá. Mức giá này gồm các chi phí trực tiếp (thuốc men, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao…), chi phí tiền lương.

Ông Hiền cũng cho biết, tại Hà Nội có 82,4% dân số đã có thẻ BHYT bao gồm người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo, chính sách xã hội. Số còn lại là 17,6% dân số có mức sống ổn định nhưng chưa tham gia BHYT sẽ là đối tượng chịu tác động của việc điều chỉnh giá viện phí lần này.

“17,6% người chưa tham gia BHYT không phải là con số quá cao nên việc tăng giá dịch vụ y tế có thể kiểm soát được, không ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng của toàn Thành phố cũng như không tạo nên sự biến động quá lớn về thị trường giá cả.”- ông Hiền nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế, việc quy định mức giá khám chữa bệnh cho đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, Bộ Y tế cũng như thành phố Hà Nội hướng tới sự bình đẳng về giá, không phân biệt về giá khám chữa bệnh giữa người có BHYT và người không có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở y tế.

Việc điều chỉnh giá cũng giúp các cơ sở y tế có điều kiện tăng chất lượng dịch vụ do đảm bảo các yếu tố cấu thành giá dịch vụ: thuốc, hóa chất, vật tư y tế được tính đúng tính đủ. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý khám chữa bệnh thống nhất một danh mục, một giá.

Mặt khác, Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, việc tăng giá lần này cũng phần nào tác động đến ý thức tham gia BHYT của người dân, thúc đẩy người dân mua BHYT, tăng độ bao phủ và tiến tới BHYT toàn dân. Trước khi Nghị quyết được biểu quyết thông qua, đã có 2 ĐB HĐND TP phát biểu ý kiến là Nguyễn Văn Thắng (Tây Hồ) và Phạm Thanh Mai (Đông Anh). Cả hai đại biểu đều cho rằng, trong mục Bác sĩ gia đình, cần phải đề rõ la Bác sĩ gia đình của Nhà nước để đảm bảo tình chặt chẽ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet