Hà Nội: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên thành công tốt đẹp

Nguyễn Duyên

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định, ngày 02-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên đã thông qua nghị quyết, trong đó xác định mục tiêu tổng quát của Quận Long Biên trong nhiệm kỳ 2015- 2020 là: "Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ tư duy và hành động; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền, tiếp tục cải cách hành chính; huy động mọi nguồn lực để đầu tư, phát triển đô thị, tạo cảnh quan đô thị văn minh “sáng- xanh- sạch- đẹp; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, bền vững gắp với đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đảm bảo giữ vững an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ quận Long Biên, TP Hà Nội

Quận đặt chỉ tiêu thu ngân sách bình quân tăng 15%/năm, chi ngân sách địa phương bình quân hằng năm đạt 95% dự toán; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,75% theo mức chuẩn nghèo mới; 100% cư dân được dùng nước sạch; tỷ lệ cấp giấy phép và thu thuế công trình xây dựng đạt 100%, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 82%,....

Đại hội đã thảo luận, góp ý vào các Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa II trình đại hội.

Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã ra mắt đại hội. Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet