Hà Nội dẫn đầu cả nước về phong trào xây dựng nông thôn mới

BT

Ngày 12/5, Thành ủy, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và triển khai Chương trình số 02-CTr/TU về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

Toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại Hội nghị:
Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương!
Thưa các đồng chí!
Hôm nay, thành phố Hà Nội tổ chức Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2015; Triển khai Chương trình 02 của Thành ủy khóa 16 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tổng kết những kết quả đạt được, chỉ rõ ưu điểm, những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thành phố trong 5 năm tới. 

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tôi gửi tới các đồng chí, bà con nông dân, các vị đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất; Xin biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng trong ngày hôm nay. 
Thưa các đồng chí!
Thực hiện Nghị quyết số 26, Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, giai đoạn 2010 - 2020; Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố, Thành ủy Hà Nội đã xây dựng và triển khai Chương trình số 02 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011 - 2015” nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, nông thôn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, rõ nét với những kết quả nổi bật, thể hiện sinh động qua đoạn phim được trình chiếu trong Hội nghị: 
Thứ nhất, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng từ Thành phố đến cơ sở, huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia, với phương châm dân chủ, tự giác, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; Đã xuất hiện rất nhiều các tấm gương là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình cùng chung tay đóng góp công sức, nguồn lực, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Thứ hai, Thành phố đã ưu tiên nguồn lực, huy động xã hội hóa đầu tư hạ tầng KTXH trong nông thôn, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh (điện, đường, trường, trạm...) tạo nên diện mạo mới của nông thôn. (Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới 5 năm qua (số làm tròn từ năm 2011 - 2015) đạt gần 63,6 nghìn tỷ đồng, trong đó, tổng đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới gần 34,5 nghìn tỷ đồng; ngân sách nhà nước các cấp gần 23,6 nghìn tỷ đồng; Ngân sách thành phố 10,2 nghìn tỷ đồng; Ngân sách huyện, xã 13,4 nghìn tỷ đồng; Nguồn vốn từ sự đóng góp xã hội hóa của người dân, doanh nghiệp (quy đổi thành tiền) trị giá 10,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 24% tổng kinh phí đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới (tỷ lệ này rất cao so với cả nước).
Bình quân mỗi xã đầu tư khoảng trên 79,6 tỷ đồng. Giai đoạn 2011 - 2015, đã đầu tư xây mới 54 trạm xá; Cải tạo, nâng cấp 97 trạm xá; Cải tạo, nâng cấp, xây mới 288 trường mầm non, 233 trường tiểu học, 268 trường trung học cơ sở; 75 nhà văn hóa và Trung tâm thể thao xã, 352 nhà văn hóa, khu thể thao thôn đạt chuẩn). 
Hệ thống đê điều, kênh mương thủy lợi, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất được ưu tiên đầu tư nâng cấp, bảo đảm an toàn trong phòng chống lũ và tiêu úng. Số hộ nông dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt tỷ lệ cao. Các thiết chế văn hóa ở thôn, làng được quan tâm đầu tư. Hệ thống trường học, trạm y tế được xây dựng mới, nâng cấp theo chuẩn quốc gia.
Thứ ba, công tác dồn điền, đổi thửa được Thành phố chỉ đạo quyết liệt, tạo cơ sở thuận lợi cho tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp (đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất và hình thành nhiều mô hình, vùng sản xuất chuyên canh tập trung, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao). Toàn Thành phố đã chuyển đổi được trên 62,6 nghìn ha cây trồng sang mô hình chuyên canh, chiếm tỷ lệ 37,5% diện tích canh tác; chuyển đổi được 10 nghìn ha sang mô hình thâm canh thủy sản, chiếm gần 98% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản. (Mô hình rau an toàn, hoa, cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia cầm, thủy sản với giá trị 0,5-1,5 tỷ/ha/năm thậm chí đạt gần 2 tỷ/ha/năm) góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi so với năm 2011. Số hộ nghèo ở nông thôn giảm mạnh. Phong trào toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa, xây dựng làng văn hóa được chú trọng cả về chất và lượng, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy.
Thứ tư, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố, tăng cường, vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở, chi bộ được nâng lên và có nhiệm vụ cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, có tiêu chí cụ thể để đánh giá. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững. 
Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo điều hành sáng tạo, quyết liệt, toàn diện của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị, sự đồng thuận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Hà Nội trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phong trào xây dựng nông thôn mới. 
Đến nay đã có 201/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 52,07%; 22 xã đang trình Thành phố công nhận xã chuẩn; huyện Đan Phượng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 huyện Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức đang trình Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là kết quả rất đáng phấn khởi, tạo nên những khởi sắc, sự đổi thay cơ bản diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở; sự tích cực hưởng ứng và nhiệt tình tham gia của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương với Hà Nội trong thời qua.
Đặc biệt, biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân vinh dự được đón nhận bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, của Thành phố. Đây là sự đánh giá, ghi nhận công sức đối với các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".
Thưa các đồng chí,
Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố đã đề ra mục tiêu “huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Ngay từ những tháng đầu năm 2016, Thành ủy đã khẩn trương xây dựng các chương trình công tác nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo tổ chức thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá; Trong đó, phấn đấu đến năm 2020, có trên 80% số xã đạt chuẩn NTM theo tiêu chí quốc gia.
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố của chúng ta được diễn ra trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng (các Hiệp định tự do thương mại, các cam kết quốc tế) tạo ra những cơ hội cho phát triển nhưng cũng đặt ra những thách thức, khó khăn, cạnh tranh gay gắt, tác động đến tất cả các lĩnh vực, trước hết là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Phát huy những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận các hạn chế, khuyết điểm và phải có những giải pháp thực thi khắc phục sớm các hạn chế còn tồn tại như báo cáo đã nêu và các ý kiến đã phát biểu tại Hội nghị. Quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Chương trình 02 của Thành ủy, tiếp thu ý kiến của đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp từ Thành phố đến cơ sở, thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân. Biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chúng ta phải lấy người nông dân làm trung tâm, mọi công việc từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, chăm lo sức khỏe, giáo dục, văn hóa... được thực hiện trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; coi nông dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực lâu dài để phát triển Thủ đô và đất nước.
Hai là, phát huy đầy đủ những bài học kinh nghiệm đã được rút ra, nhất là các bài học chỉ đạo tập trung, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 02, giai đoạn 2016 - 2020. Mỗi cấp, mỗi ngành cần cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong kế hoạch, chương trình công tác, đảm bảo  cụ thể, thiết thực; phân công rõ việc, rõ trách nhiệm và hiệu quả; Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Việc xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án với nguyên tắc các đề án, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn phải gắn chặt với chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn lực thực hiện đạt hiệu quả cao. 
Chủ động điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan ở các xã để làm căn cứ quản lý và thực hiện theo quy hoạch. Các sở, ngành Thành phố bám sát chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đấu giá đất, huy động nguồn vốn; phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung; phát triển làng nghề; thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới sao cho đơn giản, thuận tiện.  
Ba là, tập trung nguồn lực phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Rà soát, bổ sung chính sách khuyến khích nông dân và doanh nghiệp đầu tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ hàng hóa trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm. Khuyến khích phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại. Huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để đẩy nhanh việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho nông thôn. Tỷ lệ huy động nguồn lực xã hội hóa (từ người dân, doanh nghiệp) phải cao hơn nữa. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được sao cho bền vững (nhất là các tiêu chí về an ninh, văn hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm).
Bốn là, chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội ở khu vực nông thôn, nhất là các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường và thu nhập. Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của địa phương. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, công khai, minh bạch trong thực hiện các đề án xây dựng nông thôn mới; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp phát sinh.
Năm là, tăng cường công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện. Định kỳ sơ kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả, những cách làm sáng tạo, biểu dương, khen thưởng kịp thời.
Thưa các đồng chí,
Xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đồng thời đòi hỏi sự nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và sự tích cực hưởng ứng của mỗi người dân, đặc biệt, của bà con nông dân Thủ đô. Với nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố tin tưởng chắc chắn Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc, đi đầu cả nước nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ Thành phố.
Chúc các đồng chí và bà con mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công!
Xin chân thành cảm ơn! 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet