Hà Nội đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

N. Huyền

UBND TP vừa có thông báo số 281/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp nghe Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất đăng cai tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.
Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức Đại hội TDTD toàn quốc năm 2018

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung thống nhất chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Người đứng đầu thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan tổng rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất công trình, trang thiết bị thể thao và nhân lực hiện có, xây dựng kế hoạch đăng cai tổ chức đại hội theo Đề án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với tối đa các môn trong 31 môn thi đấu.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Du lịch trong khâu tổ chức, gắn với hoạt động du lịch theo Nghị quyết của Thành ủy, kế hoạch của UBND TP; huy động tối đa các nguồn từ xã hội hóa, tài trợ từ hoạt động quảng cáo và của các hãng thể thao để đầu tư cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các môn thi đấu và tổ chức đại hội; trên cơ sở nguồn xã hội hóa, tài trợ, đề xuất UBND TP bố trí ngân sách tổ chức đại hội bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. 

Đồng thời, Chủ tịch Thành phố cũng yêu cầu Sở này phối hợp với Văn phòng UBND TP dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP xin ý kiến Thường trực Thành ủy. Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Thành ủy, tổ chức mời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao họp thống nhất với UBND TP trong tháng 8/2016; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9/2016.

UBND TP yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet