Chiều hôm nay (ngày 20/4), học sinh lớp 12 tại Hà Nội bắt đầu thi thử kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhằm làm quen với kỳ thi này. Dưới đây là đề thi thử môn Tiếng Anh.

Hoàng Thanh