Sáng nay, học sinh THPT Hà Nội đang thi thử môn Văn, chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp diễn ra. Thời gian làm bài môn Văn là 180 phút. Infonet sẽ có gợi ý giải đề nhanh nhất.

Hoàng Thanh