Hà Nội: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới

Mai Anh

Hà Nội đã có 141 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), chiếm trên 10% số xã đạt chuẩn của cả nước.

Nhiều thành tựu lớn               

 Năm 2015, các huyện, thị xã đăng ký với tổng số 103 xã đạt chuẩn NTM, qua thẩm định, kiểm tra dự kiến năm 2015 toàn Thành phố có 179/386 xã (đạt 46,4%), vượt kế hoạch đến năm 2015 là 4,6%. Đặc biệt, huyện Đan Phượng đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM và Hà Nội phấn đấu có thêm ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2015.

Cùng với đó, nhiều chuyển biến về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện, đạt và vượt mục tiêu Chương trình đề ra. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trụ sở xã được cứng hóa 100%; đường trục thôn, liên thôn cứng hóa 95%; hệ thống thoát nước thải chung đáp ứng yêu cầu đạt 67%; có tổ chức thu gom rác thải đạt 98%; tỷ lệ thôn có điện đạt 100%; tỷ lệ số dân nông thôn được dùng nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh 94,2% (36,68% số dân được dùng nước sạch).

Với tiêu chí văn hóa, đã có 54,5% thôn, làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa; tỷ lệ thôn xóm, cụm dân cư có Nhà văn hóa - thể thao đạt 80,5%; 100% số cơ sở đạt tiêu chí giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về tỷ lệ hộ nghèo, đến nay số hộ nghèo toàn Thành phố còn 34.409, giảm 81.648 so năm 2011 (116.057); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91% (giảm 5,61% so năm 2011). Trong đó, khu vực nông thôn giảm từ 172.850 hộ nghèo (năm 2011) xuống còn 28.528 hộ (năm 2014).  Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; thu nhập bình quân đầu người nông thôn tăng từ 14 triệu đồng/năm 2011 lên 28,6 triệu đồng/năm 2014 (vượt 3,6 triệu đồng so mục tiêu đề ra năm 2015); dự kiến hết năm 2015 đạt trên 30 triệu đồng/người/năm.

Từ năm 2011 đến 2014, Thành phố tổ chức 2.930 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 99.037 lượt người tham gia; 72,9% lao động nông thôn làm đúng  nghề được đào tạo; tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 87%; mỗi năm, Thành phố giải quyết thêm việc làm cho 136.500 - 140.000 lượt người lao động nông thôn…

Huy động các nguồn lực

Ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết; Thời gian tới, Hà Nội sẽ huy động nhiều hơn nữa các nguồn lực tham gia xây dựng NTM; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nông dân.

Ông Hồ Xuân Hùng, cố vấn Ban chỉ đạo trung ương Chương trình Xây dựng NTM, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTN cho rằng, Hà Nội là trung tâm của cả nước, lượng nông sản, thủy sản tiêu thụ lớn; do vậy cần tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các địa phương khác trong tiêu thụ nông sản, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân.  Đông thời, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội cùng nỗ lực giúp Hà Nội xây dựng NTM. Ngoài ra, cần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; Xây dựng thương hiệu một số sản phẩm nông nghiệp cho riêng mình.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet