Hà Nội đôn đốc các đơn vị chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV

Vạn Xuân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, để cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt kế hoạch bầu của số 01/KH-UBBC của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về công tác bầu cử. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tư pháp và các cơ quan truyền thông của thành phố có kế hoạch tuyên truyền, cổ động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích về các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tới tổ chức, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân thành phố; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt là trong các ngày từ 12/5/2016 đến ngày 25/5/2016.

Hà Nội vừa đốc thúc các đơn vị tích cưc chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử thành phố có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; in ấn, cấp phát các loại tài liệu chung, con dấu của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, các Ban bầu cử đại biểu HĐND…

Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch thực hiện công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử thành phố. Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND TP theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị: Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra TP, Cục Thống kê, Tổng Công ty Điện lực TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch đảm bảo chu đáo phục vụ cho cuộc bầu cử.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử tại địa phương theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet