Hà Nội: Giám đốc Sở KHĐT không tự tin chuyện PCI "nhảy vọt"

Minh Thư

Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư cho biết, Hà Nội sẽ phấn đấu cải thiện chỉ số PCI ở mức cao nhất, còn việc xếp thứ 5 cũng cần có nhiều giải pháp, lộ trình….

Liên quan đến chỉ số cạnh tranh  cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội, đại biểu HĐND cho biết chúng ta có cố gắng vượt lên 7 bậc nhưng chúng ta đều chưa thỏa mãn vì đây là chỉ số quyết định xu hướng phát triển kinh tế của thành phố chúng ta. Tại sao PCI của Hà Nội thấp như vậy? Trong thời gian tới có thể phấn đấu lên top 5 của những tỉnh thành trong cả nước được không?

Năm 2014, PCI của Hà Nội xếp thứ 26/63, tăng 7 bậc so với năm 2013.

Trả lời chất vấn trên, ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết: Năm 2014, PCI của Hà Nội xếp thứ 26/63, tăng 7 bậc so với năm 2013.

Đánh giá về PCI của Hà Nội dựa trên 9 tiêu chí: chi phí gia nhập thị trường (chi phí thời gian thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh, mã số thuế); Chỉ tiêu đất đai và tiếp cận, sử dụng đất đai; minh bạch thông tin; chi phí thực hiện các quy định nhà nước; chi phí không chính thức; môi trường cạnh tranh bình đẳng; tính năng động của lãnh đạo, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ tiêu đào tạo lao động.

Trong số 9 chỉ tiêu trên, Hà Nội có 3 chỉ tiêu được xếp hạng ở mức cao là minh bạch thông tin, dịch vụ hỗ trợ DN và đào tạo nguồn lực.

4 chỉ tiêu bị xếp ở mức gần cuối cả nước, cần phấn đấu tiếp là chỉ tiêu tiếp cận đất đai, môi trường cạnh tranh bình đẳng và năng lực lãnh đạo và chi phí gia nhập thị trường.

Qua phân tích, ông Ngô Văn Quý cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội phấn đấu cải thiện chỉ số PCI ở mức cao nhất. Xếp thứ 5 cũng cần có nhiều giải pháp, lộ trình.

Các biện pháp đưa ra là tiếp tục phát huy các tiêu chí đã được đánh giá tốt như minh bạch thông tin, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dịch vụ hỗ trợ DN…. triển khai tốt cần phát huy. Riêng chỉ tiêu về tiếp cận đất đai, Hà Nội cũng khó hơn các tỉnh khi số lượng doanh nghiệp nhiều, nhu cầu đất đai lớn, trong khi vẫn phải chấp hành quy định của nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất cao…

 

Cũng phải phấn đấu theo hướng tiếp tục cải cách hành chính, có giải pháp giảm giá cho sản xuất kinh doanh để DN tiếp cận nhiều hơn đến các khu công nghiệp.

Thành phố cũng đã ban hành giải pháp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, tập trung vào cải thiện môi trường kinh doanh như: Rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của TP; thực hiện các Luật DN, đầu tư công, đấu thầu, phá sản…. là những Luật mới cần có văn bản hướng dẫn triển khai trên địa bàn Hà Nội.

Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh công khai minh bạch hóa thông tin cho DN, xây dựng phong cách làm việc thân thiện giữa chính quyền các cấp với công dân….

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet