Hà Nội: Giáo viên hoang mang trước thông tin trường bị sáp nhập sai quy định

Hoàng Thanh

Vừa qua, cán bộ giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) Hà Tây -TP. Hà Nội khá lo lắng khi trung tâm này đứng trước nguy cơ bị sáp nhập sai quy định.

Sự hoang mang, lo lắng bắt đầu khi Trung tâm GDTX Hà Tây nhận được quyết định số 5399/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 28 tháng 9 năm 2016 (Quyết định về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã), có nêu danh sách 30 Trung tâm được thành lập ở cấp quận, huyện, thị xã.

Trong đó có Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Hà Đông (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm GDTX Hà Tây-TP Hà Nội với Trung tâm Kỹ thuật, hướng nghiệp, dạy nghề Hà Tây).

Theo ông Phạm Hữu Hùng - nguyên là Giám đốc Trung tâm GDTX Hà Tây -TP Hà Nội, Ủy viên Câu lạc bộ cán bộ quản lý các Trung tâm GDTX cấp tỉnh (thành phố) trong cả nước - việc đưa Trung tâm GDTX Hà Tây là Trung tâm GDTX cấp tỉnh (thành phố) sáp nhập về cấp quận, huyện, thị xã là sai với Luật Giáo dục; Nghị định của Chính phủ.

Cụ thể, căn cứ nghị định số: 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của chính phủ thì “mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) có ít nhất  một Trung tâm GDTX cấp tỉnh”.

Như vậy nếu đưa Trung tâm GDTX Hà Tây là Trung tâm cấp tỉnh, thành phố sáp nhập về cấp Quận thì trên địa bàn thành phố Hà Nội không còn Trung tâm cấp tỉnh, thành phố (xóa bỏ đi ngành học Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh). Điều này không đúng với luật giáo dục và nghị định của chính phủ.

Hơn nữa, phạm vi hoạt động của Trung tâm GDTX cấp tỉnh, thành phố khác với Trung tâm GDTX cấp quận, huyện là trên địa bàn toàn tỉnh, với mọi đối tương theo nhu cầu của người học; trong và ngoài ngành; nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội ở đia phương... chứ không phải chỉ bó hẹp ở địa phương TT đóng; nhiều nhiệm vụ Trung tâm cấp tỉnh mới được phép làm, Trung tâm cấp huyện không được phép làm.

Công văn kiến nghị của lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hà Tây

Ông Phạm Hữu Hùng - nguyên là Giám đốc Trung tâm GDTX Hà Tây cũng chia sẻ thêm: “Nhận được Quyết định Trung tâm GDTX Hà Tây – TP Hà Nội là đơn vị sáp nhập về Quận Hà Đông, tập thể lãnh đạo, các đoàn thể, cán bộ giáo viên. nhân viên đang công tác tại Trung tâm rất băn khoăn, hoang mang dao động, không yên tâm công tác và đã có công văn số 91/CV-TTGDTX HT ngày 30/9/2016 gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét, giữ nguyên hiện trạng Trung tâm GDTX Hà Tây là Trung tâm cấp tỉnh, thành phố”.

Báo Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet