Infonet giới thiệu gợi ý đáp án Vật lý do cô Phạm Vũ Bích Hằng, Giáo viên môn Vật lý trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam thực hiện.
Cô Phạm Vũ Bích Hằng, Giáo viên môn Vật lý trường THPT chuyên Hà Nội AmsterdamHoàng Thanh