Hà Nội: Hơn 100.000 học sinh được tuyển vào lớp 6 năm 2016-2017

Tiến Anh

Để đảm bảo công tác tuyển sinh vào lớp 6, Sở GD&ĐT UBND các quận, thị xã tổ chức công tác điều tra các số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn…tuyển sinh vào lớp 6 là hơn 100.000 học sinh.

Để triển khai công tác tuyển sinh năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT kính trình UBND Thành phố phê duyệt công tác tuyển sinh vào lớp 6. Thực hiện luật giáo dục, quy chế tuyển sinh và điều lệ nhà trường của các cấp học.

Học sinh tham dự khai giảng năm học mới 2015-2016.

Đảm bảo chính xác, công bằng khách quan, nghiêm túc thực hiện thông tư số 09/2009/TT- BGĐT ngày 07//05/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&DT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Tuyển sinh vào lớp 6 là hơn 100.000 học sinh. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016.

Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017. Tổ chức hướng dẫn quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 tới các Phòng GD&ĐT, các trường THCS và các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các phòng GD&ĐT thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 6.

UBND các quận, thị xã tổ chức công tác điều tra các số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất các trường để có kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa, chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học, rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên để chuẩn bị đội ngũ cho năm học mới.

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 -2017 bao gồm: phân chia địa bàn tuyển sinh (tuyến tuyển sinh), chỉ tiêu tuyển sinh, quy định về số học sinh trên lớp, số lớp của từng trường. Công khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trên website của phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nội. Thực hiện 4 rõ trong công tác tuyển sinh: rõ tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh, rõ trách nhiệm trong công tác tuyển sinh

Chỉ đạo phòng GD &DT, các phường, xã, thị trấn và các trường tổ chức tuyên truyền về công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017. Phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo phòng GD&ĐT và các trường tổ chức công tác tuyển sinh theo đúng yêu cầu đề ra đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và thực hiện tốt chính sách xã hội. Tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn.

Công an Thành phố, Sở Kế Hoạch Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Y tế, Sở Xây Dựng, Sở Nông Nghiệp  và phát triển nông thôn, Sở Văn Hóa – Thể Thao, Bưu Điện Hà Nội, Điện lực Hà Nội, các cơ quan báo chí của Hà Nội, các ban ngành liên quan thực hiện tốt chức năng của các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT với UBND các quận, huyện, thị xã để công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016 – 2017 được thực hiện thành công.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet