Hà Nội: Huyện Chương Mỹ rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM ở 30 xã

Huyền Anh

Từ năm 2012, toàn bộ 30 xã trên địa bàn huyện đã lập và quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Cơ bản các xã triển khai theo đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt.

UBND huyện Chương Mỹ vừa kết thúc rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã đến năm 2020, bảo đảm phù hợp, khớp nối các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phát triển đô thị.

UBND huyện Chương Mỹ đã rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã đến năm 2020,

Theo đó, UBND huyện triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở 30 xã. Đến nay, đã phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với 15 xã (đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt 4 xã trong năm 2017).

Thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn, đến nay, huyện Chương Mỹ đang triển khai rà soát, điều chỉnh đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 13 xã; tiếp tục triển khai công tác khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 17 xã còn lại trong quý I/2018.

Ngoài ra, huyện Chương Mỹ tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo phù hợp đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, nhu cầu của địa phương; rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo đảm cập nhật, khớp nối với quy hoạch phát triển không gian, quy hoạch hệ thống hạ tầng, xã hội, môi trường theo quy hoạch chung xây dựng huyện được duyệt. Đối với các hạng mục công trình, tiêu chí quy hoạch nông thôn mới của xã đã định hướng năm 2012 đến nay không còn phù hợp đã được nghiên cứu, điều chỉnh, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu theo 19 tiêu chí nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc cho biết, từ năm 2012, toàn bộ 30 xã trên địa bàn huyện đã lập và quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Cơ bản các xã triển khai theo đúng đồ án quy hoạch đã được phê duyệt. Cách đây 2 năm, huyện Chương Mỹ được UBND thành phố phê duyệt 3 đồ án quy hoạch (Quy chung xây dựng huyện Chương Mỹ; Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Xuân Mai; Quy hoạch thị trấn sinh thái Chúc Sơn).

Theo ông Ngọc, các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt đã góp phần giúp chính quyền địa phương có định hướng rõ ràng trong nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung, hiệu quả, nâng cao thu nhập của nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet