Hà Nội: Huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới

Minh Thư

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Đan Phượng, TP Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.
Huyện Đan Phượng, TP Hà Nội được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, để đạt chuẩn huyện nông thôn mới phải có ít nhất 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới trở lên; 25% số xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới. 

Tính đến hết năm 2014, huyện Đan Phượng có 13/15 xã (86,67%) đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện đã có 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Trong đó, 14/15 xã đạt chuẩn giai đoạn 2011 - 2020.

Huyện phấn đấu đến hết năm 2015 thêm 2 xã Thọ xuân, Hồng Hà đạt chuẩn xã nông thôn mới. Và tiếp tục duy trì 13 xã đã đạt 19 tiêu chí nâng cao chất lượng, một số tiêu chí đạt ở mức độ chưa cao cần đầu tư để đạt chuẩn theo tiêu chí. Với những kết quả đạt được, huyện Đan Phượng đã trở thành huyện đầu tiên của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet