Hà Nội: Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

PV

Sáng 3/8, Đảng bộ huyện Mê Linh, Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 .

Mê Linh là một huyện nằm ở phía bắc thành phố Hà Nội, là địa danh gắn với tên tuổi của Hai Bà Trưng. Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ huyện Mê Linh có chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương Hai Bà Trưng anh hùng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng huyện Mê Linh giàu đẹp, văn minh”

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX đã đề ra, trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng trưởng cao so với nhiệm kỳ trước, tạo ra bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế huyện tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 8,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách các thành phần kinh tế hàng năm đạt trên 2.200 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn bình quân đạt 392 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cơ giới hóa, tiến bộ khoa học vào sản xuất, tiếp tục mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, thu được những kết quả quan trọng. Ước tính năm 2015, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 1.300 tỷ đồng, tăng 16% so với năm đầu nhiệm kỳ; có 10/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, công tác dồn điền đổi thửa đã dồn ghép được trên 3.000 ha đất, hình thành các cánh đồng mẫu lớn (trồng rau, hoa, lúa, cây ăn quả từ 20 ha đến hàng trăm ha) đã góp phần đưa cơ giới hóa, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng.

Toàn cảnh đại hội

Bên cạnh đó, Huyện ủy Mê Linh đã chủ động phối hợp hoàn thiện nhiều đồ án quy hoạch, thực hiện tốt công tác GPMB, tạo chuyển biến đáng kể trong xây dựng và phát triển hạ tầng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng và tài nguyên môi trường. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Mê Linh còn là địa phương làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội với việc xây dựng, bàn giao 209 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà cho hộ nghèo có tổng trị giá 6,2 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện hiện giảm còn dưới 3%.

Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện Mê Linh xác định là: "Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế gắn với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh dịch vụ - thương mại. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng khung một cách đồng bộ theo hướng hiện đại. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển kinh tế theo hướng ổn định, bền vững. Tạo sự chuyển biến quan trọng về văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Từng bước xây dựng huyện Mê Linh trở thành đô thị mới, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc quê hương Hai Bà Trưng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước".

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương và chúc mừng những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng yêu cầu huyên Mê Linh cần phát huy lợi thế vị trí địa lý đã được xác định là khu vực phát triển đô thị dịch vụ ở cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô, gắn với vùng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch đa ngành; nơi tập trung các công trình đầu mối giao thông; trung tâm thương mại; trung tâm dịch vụ, y tế cấp vùng phía Bắc thành phố. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại cấp xã.

Cùng với đó, huyện cần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, gắn với chỉnh trang đô thị… Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách và giảm nghèo trên địa bàn. Duy trì và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn quốc gia; xây dựng trường chất lượng cao tại các cấp học..

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet