Hà Nội khẩn trương rà soát vướng mắc trong công tác dồn điền đổi thửa

Huyền Thanh

Trong nội dung Công văn số 9054/UBND-NNNT, ban hành ngày 17/12, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành liên quan báo cáo thực hiện chỉ đạo của thành phố về các vướng mắc trong công tác dồn điền đổi thửa.

Công văn nêu rõ, công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn thành phố đến nay đã cơ bản hoàn thành và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tại một vài địa phương còn gặp một số vướng mắc. Để kịp thời chỉ đạo, điều hành giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác dồn điền đổi thửa, UBND thành phố đã chỉ đạo bằng nhiều văn bản, thường xuyên đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất giải quyết, báo cáo UBND thành phố định kỳ hàng tháng, hàng quý.

Tuy nhiên, đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa thực hiện công tác báo cáo. Về việc này, UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND thành phố, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc rà soát, báo cáo, đề xuất giải quyết những vướng mắc trong công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn thành phố.

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi giám sát công tác dồn điền đổi thửa tại các địa phương; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và sở, ngành liên quan, UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền những kiến nghị của người dân trong quá trình triển khai thực hiện; rà soát, tổng hợp cụ thể tình hình các địa phương còn vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện dồn điền đổi thửa, báo cáo UBND thành phố trong tháng 12/2015 và báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý theo quy định…

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet