Hà Nội khởi kiện 24 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

N. Huyền

Trong quý 1/2017, Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thực hiện 71 cuộc thanh, kiểm tra; thực hiện bàn giao 129 đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội sang tổ chức công đoàn và đến nay đã nộp đơn khởi kiện 24 dơn vị với số tiền nợ gần 40 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hà Nội 

Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hà Nội (BHXH) đưa ra tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 18/4.

Theo ông Hòa, tính đến tháng 3/2017 số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là gần 6 triệu người. Kết quả thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện trên toàn Thành phố là 6.953,7 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 55.747 đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT (trong đó, doanh nghiệp 48.637 đơn vị, chiếm khoảng gần 50% số doanh nghiệp trên địa bàn) với 1.447.572 lao động tham gia BHXH, BHYT. Trong quý 1, BHXH Hà Nội phát triển mở rộng được 2.284 doanh nghiệp với 7.921 lao động tham gia BHXH, BHYT.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, thu nợ, khởi kiện và tiếp công dân, ông Hòa cho biết: Công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng luôn được BHXH Thành phố quan tâm chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ tháng đầu năm; tập trung kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Trong quý 1/2017, thực hiện tổng số 72 cuộc thanh, kiểm tra. Số tiền nợ trước khi đi thanh tra, kiểm tra là 96,4 tỷ đồng. Kết quả sau thanh tra, kiểm tra đã thu hồi 7,5 tỷ đồng tiền nợ BHXH. Trực tiếp xuống đơn vị đôn đốc thu tại 4.882 đơn vị, sau đôn đốc bước đầu thu hồi được 46,4 tỷ đồng tiền nợ BHXH.

BHXH đã thực hiện bàn giao 129 đơn vị với tổng số tiền nợ 142,9 tỷ đồng sang Tổ chức công đoàn để tiến hành khởi kiện. Đến nay Tổ chức công đoàn đã nộp đơn khởi kiện 24 đơn vị với số tiền nợ 39,7 tỷ đồng.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thu, thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT năm 2017 và những năm tiếp theo trên địa bàn Hà Nội, BHXH Thành phố chủ động phối hợp các ngành liên quan tham mưu để UBND Thành phố ban hành Công văn về việc phối hợp tăng cường thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

UBND Thành phố giao BHXH cùng Cục thuế đề xuất các giải pháp, trong đó mời các doanh nghiệp nợ đọng thuế, bảo hiểm xem khó khăn vướng mắc ở đâu. “Chúng tôi đã phân chia vấn đề khoanh khoản nợ theo từng khung thời gian để phân loại nào có thể đòi được ngay để chống tăng tháng, nợ sẽ tính lãi, thời gian nợ càng lâu càng khó đòi”, ông Hòa nhấn mạnh.

Đồng thời, cán bộ BHXH các quận, huyện là tổ trưởng tổ thu nợ có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc chính cán bộ BHXH thu nợ, xuống đơn vị, đôn đốc họ tham gia; công khai thông báo nợ của doanh nghiệp lên mạng cũng như chốt nợ, sau đó thanh tra kiểm tra và khởi kiện… Mục tiêu duy nhất là đảm bảo quyền lợi của người lao động. Điều quan trọng là người lao động, công nhân phải nhận thức được quyền lợi của mình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet