Hà Nội: Khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

N. Huyền

Trong kế hoạch mà UBND TP vừa mới ban hành nêu rõ đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục mầm non và tăng cường hợp tác quốc tế. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội đến năm 2020.

Hà Nội khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nói chung và đối với cấp học mầm non nói riêng .

Mục tiêu của kế hoạch đặt ra nhằm xây dựng phát triển hệ thống, mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ hướng tới đạt chuẩn chất lượng giáo dục mầm non trong khu vực, phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, tiền đề hình thành nhân cách, phẩm chất năng lực công dân toàn cầu, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, hướng tới đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo vào năm 2025.

Theo đó, kế hoạch đặt ra đến năm 2020, huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo (tỷ lệ huy động công lập 70%, ngoài công lập 30%), trong đó hầu hết trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học, tiếp tục duy trì chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Trong đó các quận, huy động ít nhất 55% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó, công lập huy động 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 70% trẻ em độ tuổi mẫu giáo; ngoài công lập huy động 70% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 30% trẻ em độ tuổi mẫu giáo.

Đối với các huyện, thị xã, huy động ít nhất 45% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó, công lập huy động 70% trẻ ẹm độ tuổi nhà trẻ, 85% trẻ em độ tuổi mẫu giáo; ngoài công lập huy động 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 15% trẻ em độ tuổi mẫu giáo.

100% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ ngày và ăn bán trú; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 3%, khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì; ít nhất 90% trẻ đạt chuẩn phát triển; 60% trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Xây dựng, quy hoạch mạng lưới trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và tiếp cận hội nhập quôc tế. Phấn đấu xây dựng 65%-70% trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia.

Đẩy mạnh kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp phấn đấu đến năm 2020 xóa xong phòng học tạm, nhờ, phòng cấp 4 xuống cấp. Đảm bảo 100% các trường, nhóm lớp có công trình vệ sinh và nước sạch đạt chuẩn.

Thực hiện quy hoạch mạng lưới, gom điểm lẻ, quan tâm xây dựng trường mầm non công lập trên địa bàn, xã phường, thị trấn, khu đô thị và khu nhà ở của công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Phấn đấu 100% trường mầm non có đủ đồ dùng dạy học theo quy định, hướng tới tiên tiến hiện đại, được lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học (trang Web, kết nối mạng Lan, sử dụng phần mềm quản lý, camera nội bộ, tivi, máy tính tại các nhóm, lớp để có thể kết nối với thư viện điện tử toàn ngành).

Mỗi quận, huyện, thị xã xây dựng ít nhất 1 trường mầm non chất lượng cao ở nơi có điều kiện kinh tế phát triển.

Kế hoạch cũng nêu rõ, phát huy hiệu quả các trường mầm non thực hành, thử nghiệm Chương trình giáo dục mầm non mới, đáp ứng chương trình đào tạo sinh viên sư phạm chất lượng cao. Với các cơ sở giáo dục mầm non là nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và nhóm trẻ. Khuyến khích cơ sở mầm non tư thục thành lập trường khi đủ điều kiện, để trẻ mầm non được chăm sóc nuôi dưỡng trong điều kiện đảm bảo.

Đáng lưu ý, trong kế hoạch mà UBND TP đưa ra cũng nêu rõ đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục mầm non và tăng cường hợp tác quốc tế. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung và đối với cấp học mầm non nói riêng như: hỗ trợ tư vấn pháp lý về thủ tục thành lập trường, nhóm lớp tư thục; cấp giấy phép hoạt động; đình chỉ và thu hôi giây phép hoạt động. Tạo điêu kiện để các trường tư thục được thuê đất lập dự án đầu tư xây dựng trường, hưởng chính sách ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất theo quy định và được vay nguồn vốn ưu đãi trong đầu tư của Thành phố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet